การคำนวณค่าดัชนีมวลกาย

มีเครื่องมือออนไลน์หลายชิ้นที่สามารถช่วยคำนวนค่าดัชนีมวลกายของคุณได้ ผู้ใหญ่สามารถใช้เครื่องคำนวณค่าชะนีมวลกายที่เว็บไซต์นี้ได้ ในขณะที่เด็กจะต้องใช้เครื่องคำนวณที่แตกต่างจากผู้ใหญ่ โดยเด็กอายุระหว่าง 2-19 ปีสามารถใช้ของ holiday-casino.org (CDC)

โรคอ้วนกับการตั้งครรภ์
การเป็นโรคอ้วนอาจส่งผลที่ไม่ดีต่อความสามารถในการมีบุตรของทั้งชายและหญิง ในผู้หญิง การเป็นโรคอ้วนมีความสัมพันธ์กับภาวะไข่ไม่ตก ในผู้ชาย มีความเกี่ยวข้องกับการมีน้ำอสุจิที่คุณภาพต่ำ อารมณ์ทางเพศลดลง และองคชาติไม่แข็งตัว ในผู้หญิงอ้วนที่ตั้งครรภ์นั้น การเป็นโรคอ้วนก็จะทำให้เพิ่มความเสี่ยงของการตั้งครรภ์ เช่น

เบาหวานขณะตั้งครรภ์
ความดันโลหิตสูง
แท้ง
ครรภ์เป็นพิษ
คลอดผิดปกติ มักจะต้องไปผ่าตัดคลอด
ทารกที่เกิดจากผู้หญิงที่เป็นโรคอ้วนจะมีความเสี่ยงของโรคต่อไปนี้เพิ่มขึ้น

คลอดก่อนกำหนด
ตายคลอด
มีความผิดปกติแต่กำเนิด
ตัวใหญ่
โรคอ้วนในเด็ก
การลดน้ำหนักก่อนตั้งครรภ์และควบคุมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นระหว่างตั้งครรภ์ให้ไม่มากเกินไปสามารถช่วยลดความเสี่ยงเหล่านี้ได้

โรคอ้วนในเด็ก
องค์การอนามัยโลกได้พูดถึงโรคอ้วนในเด็กว่าเป็นหนึ่งในปัญหาและความท้าทายที่รุนแรงของสาธารณสุขในศตวรรตที่ 21 โรคอ้วนไม่ได้เพียงแต่จะลดคุณภาพชีวิตของเด็กเท่านั้นแจต่การมีน้ำหนักตัวมากและอ้วนจะทำให้เด็กเหล่านี้โตเป็นผู้ใหญ่ที่อ้วนเช่นกัน และเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับโรคอ้วนเช่นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และโรคหัวใจตั้งแต่อายุยังน้อย แม้ว่าการคาดการณ์อัตราการเป็นโรคอ้วนในเด็กทั่วโลกนั้นจะทำได้ยาก แต่มีการประเมินว่าน่าจะมีเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปีประมาณ 43 ล้านคนที่มีน้ำหนักเกินหรือเป็นโรคอ้วนในปี 2010 ซึ่งจากจำนวนดังกล่าวนั้นมีประมาณ 35 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ในสหรัฐอเมริกา มีการเก็บข้อมูลของ National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) ที่แสดงว่าอัตราการเกิดโรคอ้วนในเด็กนั้นเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่าในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา

ในช่วงปี 1970 มีเด็กอายุ 2-19 ปีเพียง 5% เท่านั้นที่อ้วน
ในปี 2008 มีเด็กอายุ 2-19 ปีเกือบ 17% ที่อ้วน
ความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาทางสุขภาพระยะสั้นที่สัมพันธ์กับโรคอ้วนในเด็กประกอบด้วย

ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด
มีแนวโน้มที่จะเป็นเบาหวาน
เกิดปัญหากับกระดูกและข้อ
มีภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ
เป็นปัญหาทางสังคม
มีความมั่นใจในตัวเองต่ำ