การรักษาโรคอ้วน

การรักษาโรคอ้วน หลักๆคือการลดน้ำหนัก ซึ่งมีได้หลายวิธีได้แก่ :
การเปลี่ยนแปลงชนิดอาหารที่กินและวิถีการดำรงชีวิต
ทานยาลดน้ำหนัก(ภายใต้การดูแลของแพทย์)
การผ่าตัดลดน้ำหนัก
สำหรับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะ ผู้ที่ใช้วิธีลดอาหารและปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิต ควรจัดเป้าหมายที่เป็นไปได้เช่น:

ตั้งเป้าที่จะลด 5-10% ของน้ำหนักตัวภายในหกเดือน
ลดน้ำหนักช้าๆในอัตราไม่เกิน 1-2 ปอนด์ต่อสัปดาห์
เมื่อคุณสามารถลดน้ำหนักลงได้ 10%แล้วให้พยายามรักษาระดับน้ำหนักนี้สักระยะก่อนที่จะลดน้ำหนักเพิ่มขึ้น
โรคอ้วนและการปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิต
การกินมากเกินไปเป็นสาเหตุสำคัญของโรคอ้วนและสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือ :
ความเมื่อยล้าและอ่อนเพลีย
ความเบื่อหน่าย
ความเครียดหรือความวิตกกังวล
ภาวะมีความสุขหรือต้องการเฉลิมฉลอง
การกินหรือเคี้ยวที่เร็วเกินไป
การกินอย่างไม่ตั้งใจหรือไม่ให้ความสำคัญกับสิ่งที่กิน
การกินเพื่อเอาใจคนอื่นหรือเพื่อกลุ่มทางสังคม
ความพยายามที่จะควบคุมการกินอาหารที่เข้มงวดเกินไป
การใช้เวลากินนานเกินไประหว่างมื้ออาหารหรือปล่อยให้หิวมากเกินไป
การปรับเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตสามารถช่วยแก้ปัญหาข้างต้นและช่วยเรื่องลดน้ำหนักมากขึ้น เช่น

นอนหลับให้เพียงพอ
ระมัดระวังนิสัยและอารมณ์ที่ทำให้กินมากไป
คำนึงถึงความหิวหรือความอิ่มของคุณทั้งก่อน ,ระหว่างและหลังกินอาหาร
กินอาหารสุขภาพที่ให้ปริมาณแคลอรีที่เพียงพอและมีความหลากหลาย
เลือกอาหารที่มีน้ำและเส้นใยสูงเช่นผลไม้ ผักธัญพืชและพืชตระกูลถั่ว
เข้าร่วมการออกกำลังกายเป็นประจำ
เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการลดน้ำหนักทั้งแบบส่วนตัวและออนไลน์
ยารักษาโรคอ้วน
มียาเพียงไม่กี่ชนิดที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)เพื่อการรักษาโรคอ้วนในระยะยาว

ยาเหล่านี้รวมถึง:

Belviq (lorcaserin)
Contrave (naltrexone / bupropion)
Qsymia (phentermine / topiramate)
Xenical (orlistat)>> มีผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณสารสำคัญน้อยลงและวางขายในร้านขายยาที่เรียกว่า Alli
Xenical ได้รับการรับรองให้ใช้ได้ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ยาอีกสามตัวข้างต้นอนุญาตให้ใช้ในผู้ใหญ่เท่านั้น ยาแต่ละชนิดจะทำงานแตกต่างกันและมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกัน การเลือกที่จะลองตัวไหนเป็นการตัดสินใจของแพทย์เท่านั้น น้ำหนักเฉลี่ยที่ลดลงจากการใช้ยาข้างต้นอยู่ในช่วง 3-9%ของน้ำหนักตัว มีการศึกษาพบว่าการใช้ Qsymia จะทำให้น้ำหนักลดลงมากกว่าตัวอื่น ๆ โดยทั่วไป การใช้ยาลดน้ำหนักต้องใช้พร้อมกับอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำและมีการออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้น และผลของยาจะหยุดลงเมื่อหยุดยา ยาลดน้ำหนักบางตัวได้รับการอนุมัติให้ใช้ในระยะสั้น และประโยชน์ของยาจะมีจำกัด เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะกลับมามีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเมื่อหยุดยา