ผอม เกินไป อาจเป็นภัยต่อสุขภาพ

คำนวณง่ายๆ ได้จากดัชนีมวลกาย หรือ Body Mass Index (BMI) โดยใช้น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม หารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลังสอง สำหรับคนไทย จะมีค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 18.5-22.9 กิโลกรัม / ตารางเมตร ถ้า BMI < 18.5 กิโลกรัม / ตารางเมตร ถือว่าน้ำหนักตัวน้อยกว่าปกติ

โรค ผอม มาจากหลายสาเหตุ

เมื่อมีเหตุให้ร่างกายสูญเสียพลังงาน หรือใช้พลังงานไปมากกว่าที่ร่างกายได้รับ bizfindernortheast.comก็จะทำให้มีน้ำหนักตัวลด หรือมีน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติ ได้แก่

1. กลุ่มที่ได้รับพลังงานน้อยกว่าปกติ

คือรับประทานน้อย หรือได้รับสารอาหารน้อยผิดปกติ ได้แก่

เบื่ออาหาร เช่น โรคซึมเศร้า โรคมะเร็ง ความเจ็บป่วยที่ทำให้เบื่ออาหาร เช่น วัณโรค โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โรคติดเชื้อเรื้อรัง
ไม่เบื่ออาหารแต่กลัวอ้วน จึงล้วงคอเพื่อให้อาเจียน หรือเรียกว่าโรคบูลิเมีย เนอร์โวซา (bulimia nervosa) ที่ดารานางแบบหลายๆ คนในต่างประเทศก็ประสบกับโรคนี้ เกิดจากค่านิยมผิดๆ เรื่องน้ำหนักตัวยิ่งน้อยยิ่งดูดี
โรคที่คล้ายข้อ c. แต่เป็นจิตเวชที่ไม่รับประทานอาหารเลย หรือเรียกว่าอะนอร์เร็กเซีย เนอร์โวซา (anorexia nervosa) ซึ่งเป็นโรคที่พบในนางแบบ หรือวัยรุ่นที่กลัวอ้วนมากๆ และมักคิดว่าตัวเองอ้วน ไม่ว่าจะมองกระจกหรือมองดูตัวเองมักจะคิดว่าตัวเองอ้วนเกินไปทั้งๆ ที่รูปร่างอาจจะพอดี หรือผอมไปด้วยซ้ำ
โรคทางกายที่ทำให้ได้รับสารอาหารน้อยกว่าปกติ เช่น มีปัญหาทางช่องปากและฟันทำให้ไม่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ หรือปัญหาทางระบบทางเดินอาหารและลำไส้ หรือมีพยาธิในลำไส้ ทำให้การย่อย และดูดซึมอาหารผิดปกติไป

2. กลุ่มที่ใช้พลังงานมากกว่าปกติ ได้แก่

โรคไทรอยด์เป็นพิษ ซึ่งทำให้เกิดการเผาผลาญมากกว่าปกติ
ออกกำลังกายอย่างหนัก และทดแทนอาหารไม่เพียงพอ ซึ่งพบได้น้อย
รับประทานยาบางชนิดเป็นระยะเวลานาน หรือใช้สารเสพติด เช่น ยาบ้า โคเคน ยาจิตเวช หรือยากันชักบางชนิด รับประทานฮอร์โมนไทรอยด์เกินขนาด
โรคที่สูญเสียน้ำจนทำให้น้ำหนักลดรวดเร็ว ซึ่งพบได้น้อย โดยทั่วไปกลุ่มนี้มักมาด้วยน้ำหนักลดลงมากกว่าน้ำหนักตัวน้อยผิดปกติ เช่น เบาหวาน ซึ่งหากน้ำตาลในเลือดมากก็จะปัสสาวะบ่อย หรือโรคที่มีแคลเซียมในร่างกายสูงผิดปกติ เช่น มะเร็งบางชนิด โรคพาราไทรอยด์ทำงานมากผิดปกติ