ยารักษาโรคอ้วน

ยารักษาโรคอ้วน
ยารักษาโรคอ้วน มียาเพียงไม่กี่ชนิดที่จ่ายตามใบสั่งแพทย์และได้รับการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (FDA)เพื่อการรักษาโรคอ้วนในระยะยาว

รวมถึงยาเหล่านี้ :
Belviq (lorcaserin)
Contrave (naltrexone / bupropion)
Qsymia (phentermine / topiramate)
Xenical (orlistat) >> ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณสารสำคัญน้อยลงและวางขายในร้านขายยาที่เรียกว่า Alli

Xenical ได้รับการรับรองให้ใช้ได้ในวัยรุ่นและผู้ใหญ่ ยาอีกสามตัวข้างต้นอนุญาตให้ใช้ในผู้ใหญ่เท่านั้น ยาแต่ละชนิดจะทำงานแตกต่างกันและมีผลข้างเคียงที่แตกต่างกัน การเลือกที่จะลองตัวไหนเป็นการตัดสินใจของแพทย์เท่านั้น น้ำหนักเฉลี่ยที่ลดลงจากการใช้ยาข้างต้นอยู่ในช่วง 3-9%ของน้ำหนักตัว มีการศึกษาพบว่าการใช้ Qsymia จะทำให้น้ำหนักลดลงมากกว่าตัวอื่น ๆ

โดยทั่วไป การใช้ยาลดน้ำหนักต้องใช้พร้อมกับอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำและมีการออกกำลังกายที่เพิ่มขึ้น และผลของยาจะหยุดลงเมื่อหยุดยา ยาลดน้ำหนักบางตัวได้รับการอนุมัติให้ใช้ในระยะสั้น และประโยชน์ของยาจะมีจำกัด เนื่องจากคนส่วนใหญ่จะกลับมามีน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นเมื่อหยุดยา