วิธีการลดความอ้วน

ปัจจุบัน คนไทยมีความตื่นตัวในการสร้างสุขภาพกันมาก เนื่องจากรัฐบาลสนับสนุนการสร้างสุขภาพ นำซ่อมและได้มุ่งมั่นให้คนไทย รู้จักเอาใจใส่ ในการดูแลรักษาสุขภาพตนเองและครอบครัว สร้างสุขภาพที่ดีในระยะยาว เพื่อลดอัตราเสี่ยงที่จะเกิดโรคทั้งหลายในอนาคต ความอ้วน เป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคเรื้อรังหลายชนิด ได้แก่ โรคความดันโลหิต โรคเบาหวาน โรคไขมันผิดปกติในเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดและหัวใจวาย โรคเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก โรคข้อเข่าเสื่อม โรคเกาต์ โรคมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่ เป็นต้น จึงเป็นการถูกต้องแล้วที่ทุกคนควรดูแลร่างกายไม่ให้อ้วน เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดโรคเรื้อรังดังกล่าว

ประเภทของโรคอ้วน

โรคอ้วนที่มีผลร้ายต่อสุขภาพมีอยู่ 2 ประเภท คือ

1. โรคอ้วนทั้งตัว (Overall Obesity) เกิดจากทั้งร่างกายมีไขมันมากกว่าปกติ โดยไขมันที่เพิ่มขึ้นมิได้จำกัดอยู่ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งโดยเฉพาะ

2. โรคอ้วนลงพุง (Visceral Obesity/abdominal Obesity) เกิดจากมีไขมันของอวัยวะภายในช่องท้องมากกว่าปกติ โดยอาจมีไขมันใต้ผิวหนัง(Subcutaneous Fat) บริเวณหน้าท้องเพิ่มขึ้นด้วย

สาเหตุของโรคอ้วน

สาเหตุของโรคอ้วน

สาเหตุที่ทำให้เกิดโรคอ้วนมีหลายสาเหตุ ได้แก่

1. การได้รับพลังงานจากการรับประทานเข้าไปมากกว่าพลังงานที่ใช้ไป เกิดการสะสมไว้ใน เซลไขมัน ทำให้เกิดถาวะอ้วน

2. จากโรคทางระบบต่อมไร้ท่อบางชนิดที่มีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก เช่น ต่อมที่ผลิตฮอร์โมนควบคุมการเผาผลาญสารอาหารต่างๆ ต่อมที่ผลิตฮอร์โมนกระตุ้นความรู้สึกหิวหรืออิ่ม หรือต่อมที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมปริมาณน้ำตาลในกระแสเลือด เป็นต้น

3. เกิดจากการขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เพราะการออกกำลังกายเป็นประจำทำให้ร่างกายเกิดการเผาผลาญไขมันส่วนที่เกิน ไม่เกิดไขมันสะสมในส่วนต่างๆของร่างกาย

4. เกิดจากพันธุกรรม