เกี่ยวกับเรา

ปัจจุบันคนอ้วนถือเป็นภาวะของการเป็น “โรคอ้วน” เพราะความอ้วนส่งผลให้สุขภาพโดยรวมไม่แข็งแรง ส่งผลต่อสมรรถนะในการทำงาน การใช้ชีวิต เพราะอย่างนี้เราถึงต้องรู้เท่าทัน และป้องกันไม่ให้เกิดขี้น โดยเว็บไซต์จะนำความรู้และสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคอ้วน และวิธีที่รักษา ทั้งรักษาโรคอ้วนด้วยยา รักษาด้วยการผ่าตัด พร้อมกับการออกกำลังกาย การควบคลุมอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคอ้วน มาฝากกันด้วย