เลือกอาหารที่มีคุณภาพ หนีโรคอ้วน

เลือกอาหารที่มีคุณภาพ
เลือกอาหารที่มีคุณภาพ เมื่อรับประทานอาหารให้พยายามนึกถึงปริมาณพลังงานที่เรารับประทาน แทนน้ำหนัก หรือชิ้น เลือกอาหารแป้งที่ถูกต้อง แม้ว่าปริมาณแป้งที่เรารับประทานจะมากถึงร้อละ 40-55 % การเลือกอาหารแป้งก็มีความสำคัญ ต้องเลือกแป้งที่มาจากธัญพืช พวกแป้งควรเป็นแป้งเชิงซ้อน เช่น ข้าวกล้อง ผัก ผลไม้ แทนน้ำตาล

    – ลดอาหารที่ให้ความหวาน เช่น candies, cakes, cookies, muffins, pies, doughnuts and frozen desserts
    – ลดอาหารไขมันลง เนื่องจากอาหารไขมันจะให้พลังงานมากกว่าพวกแป้งและเนื้อสัตว์เท่าตัว

เลือกอาหารที่มีคุณภาพ
เมื่อรับประทานอาหารต้องกะปริมาณอย่าให้มากไป พยายามคำนวนอาหารที่รับประทานออกเป็นพลังงาน

    – ลดพลังงานจากที่ต้องการวันละ 500 กิโลแคลอรีทำให้น้ำหนักลดลง 0.5 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ ไม่ควรรับสุราเพราะจะทำให้อ้วน
    – ผู้ที่ไขมันในเลือดสูงต้องลดปริมาณไขมันลงอีก cholesterol ให้น้อยกว่า 200 มิลิกรัม/วัน ไขมันอิ่มตัวน้อยกว่าร้อยละ7
    – โปรตีนให้เลือกที่มาจากพืช ระหว่างลดน้ำหนักต้องได้วิตามินและเกลือแร่อย่างพอเพียง