โรคอ้วนเป็นภาวะที่ซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากอุปนิสัยการทำงาน รูปแบบการเคลื่อนที่และเทคโนโลยีต่างๆ

ลักษณะที่เกิดง่ายสุดคือความอ้วนเกิดจากการบริโภคอาหารที่มีแคลอรี่มากกว่าที่ร่างกายเผาผลาญ อย่างไรก็ตามโรคอ้วนเป็นภาวะซับซ้อนที่เกิดจากการกินมากเกินไปและมีการเคลื่อนไหวน้อยไปholiday-casino.org สภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ และบรรทัดฐานทางสังคมของชุมชนโดยรอบ รวมถึงวิถีชีวิต จะมีอิทธิพลอย่างมากต่ออาหารที่กิน เวลาที่กิน และปริมาณที่กิน ในทำนองเดียวกันสภาพแวดล้อมจะมีผลต่อการเคลื่อนที่ของร่างกายไม่ว่าจะเป็นที่ไหนและอย่างไร

อาหารและวิถีการดำรงชีวิต
พฤติกรรมการบริโภคอาหารของคนอเมริกันและวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปมีส่วนเพิ่มจำนวนของคนที่เป็นโรคอ้วนในปัจจุบันให้สูงขึ้น
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้รวมถึง:

ผู้ใหญ่วัยทำงาน เมื่อรวมชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานเข้ากับการเดินทางทำให้มีเวลากินอาหารที่บ้านน้อยลง
ชาวอเมริกันส่วนใหญ่กินอาหารในภัตตาคารมากขึ้นซึ่งมักเป็นอาหารแคลอรี่สูงในปริมาณที่มากq
ยอดขายของกลุ่มอาหารบรรจุเสร็จเช่นขนมขบเคี้ยวและน้ำอัดลม เพิ่มขึ้นทุกปี
เด็ก ๆ ใช้เวลาดูโทรทัศน์ ใช้คอมพิวเตอร์หรือเล่นเกมอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น และใช้เวลาในการละเล่นและการพักผ่อนหย่อนใจน้อยลง
ผู้ใหญ่ทั่วไปมีการนั่งหรือไม่เคลื่อนไหวมากขึ้นและมีการออกกำลังกายน้อยลงในช่วงเวลางาน
สิ่งแวดล้อม
โครงสร้างของชุมชน ที่ทำงานและโรงเรียนในสหรัฐอเมริกาส่วนมาก จะมีส่วนทำให้อัตราการเป็นโรคอ้วนเพิ่มขึ้น

มีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่ชัดเจนในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ได้แก่ :

อาหาร (โดยเฉพาะอาหารขยะ(junk food))ซึ่งมีขายตามสถานที่ต่างๆเพิ่มขึ้น เช่นสถานีบริการน้ำมันและร้านขายอุปกรณ์สำนักงาน ซึ่งในอดีตไม่ได้ขายอาหาร ผลคือมีอาหารขายเกือบทุกที่ตลอดเวลา
ผลิตภัณฑ์อาหารและร้านอาหารมีการทำการตลาดอย่างเข้มข้นทั้งทางโทรทัศน์วิทยุ สื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆ
ชุมชนหลายแห่งไม่มีถนนที่ปลอดภัยสำหรับการเดินเล่น ขี่จักรยานหรือการเล่นกลางแจ้ง
งานส่วนใหญ่มีโอกาสเคลื่อนไหวร่างกายน้อยมาก
หลายโรงเรียนจัดเวลาพักหรือชั้นเรียนสำหรับออกกำลังกายน้อยลงหรือไม่มีเลย
ชุมชนของผู้มีรายได้น้อยมักจัดเป็น ” Food Desert ”
** “Food Desert” คือพื้นที่ซึ่งยากที่จะหาอาหารที่มีโภชนาการ และราคาย่อมเยาได้ มักเกิดในเขตชนบท**
มีรายการโทรทัศน์จำนวนมากที่เน้นเรื่องการทำอาหาร และโฆษณาร้านอาหารโดยไม่คำนึงถึงผลกระทบด้านสุขภาพของอาหารที่นำเสนอ

ความเครียด
ความเครียดก่อให้เกิดโรคอ้วนในสองสามวิธี:

คนที่เครียดมักจะเลือกรับประทานอาหารง่ายๆ และปริมาณมากๆ
ความเครียดทำให้เกิดการปล่อยฮอร์โมนความเครียดรวมถึง cortisol ซึ่งกระตุ้นการปล่อยไตรกลีเซอไรด์ (กรดไขมัน) จากเนื้อเยื่อที่จัดเก็บและย้ายไปอยู่ในเซลล์ไขมันที่ลึกลงไปในช่องท้อง นอกจากนี้ Cortisol ยังทำให้เพิ่มความอยากอาหาร