โรคอ้วนเป็นภาวะที่ซับซ้อนซึ่งได้รับอิทธิพลจากอุปนิสัยการทำงาน รูปแบบการเคลื่อนที่และเทคโนโลยีต่างๆ

ลักษณะที่เกิดง่ายสุดคือความอ้วนเกิดจากการบริโภคอาหารที่ […]