โรคอ้วน เป็นภาวะที่ร่างกายสะสมไขมันไว้มากเกินไปอันเกิดจ […]