การรักษาโรคอ้วน หลักๆคือการลดน้ำหนัก ซึ่งมีได้หลายวิธีไ […]