1.ขนมปังอุดมสมบูรณ์ 🍞 ไข่ต้ม + อกไก่ + ขนมปังโฮลวีต + ค […]