ขาเป็นส่วนที่มีกล้ามเนื้อแข็งแรงที่สุด แต่บางทีก็อาจเป็ […]