อ้วน (Obesity) เป็นภาวะที่ร่างกายมีการสะสมไขมันมากผิดปก […]