ใช้เวลาเท่าไร น้ำหนักลดยังไงบ้าง ? เราใช้เวลาลดน้ำหนัก […]